Dinh dưỡng Ứng dụng version 1.0

Dinh dưỡng Ứng dụng
  • Genre: Business, Food & Drink,
  • Title: Dinh dưỡng Ứng dụng
  • Version: 1.0
  • File size: 4.93 MB
  • Date released: 2015-06-09T18:53:53Z
  • Developer: Hoang Duc Thinh
  • Rating: 4+
  • Price: Free
qr code
Scan this image
Supported Devices: Dinh dưỡng Ứng dụng 1.0 is compatible with iPhone6s-iPhone6s, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPhone5s-iPhone5s, iPhone7-iPhone7, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadProCellular-iPadProCellular, iPhone4S-iPhone4S, iPhoneSE-iPhoneSE, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadMini4-iPadMini4, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPad612-iPad612, iPadPro-iPadPro, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad611-iPad611, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhone5c-iPhone5c, iPhone4-iPhone4, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMini-iPadMini, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPhone6-iPhone6, iPad23G-iPad23G, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4G-iPadMini4G, iPadAir-iPadAir. Android and Windows Phone devices are supported when you access this page via your flatforms.
Tip: Access this page via QR code scan application on your smartphones.

Share Dinh dưỡng Ứng dụng ^^

DOWNLOAD PAGE

Screenshots

download Dinh dưỡng Ứng dụng apps 0 download Dinh dưỡng Ứng dụng apps 1 download Dinh dưỡng Ứng dụng apps 2

More information about Dinh dưỡng Ứng dụng version 1.0

Là mô hình tư vấn dinh dưỡng chuẩn mực nhằm phát triển và ứng dụng các sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả cho cộng đồng.

DOWNLOAD PAGE

Leave a comment

Tag: Dinh dưỡng Ứng dụng , Dinh dưỡng Ứng dụng