MOJKraj.rs version 1.2

MOJKraj.rs
 • Genre: News,
 • Title: MOJKraj.rs
 • Version: 1.2
 • File size: 2.82 MB
 • Date released: 2015-06-10T19:17:27Z
 • Developer: Marinel Cuculj
 • Rating: 12+
 • Price: Free
qr code
Scan this image

DOWNLOAD PAGE

Share MOJKraj.rs ^^

Supported Devices: MOJKraj.rs 1.2 is compatible with iPad23G-iPad23G, iPadMini4G-iPadMini4G, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone5c-iPhone5c, iPadAir2-iPadAir2, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad612-iPad612, iPadMini4-iPadMini4, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadPro-iPadPro, iPad611-iPad611, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPhone7-iPhone7, iPhone5-iPhone5, iPhoneX-iPhoneX, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPad74-iPad74, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPhone5s-iPhone5s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPad72-iPad72, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPhone4S-iPhone4S, iPadAir-iPadAir, iPadPro97-iPadPro97, iPadProCellular-iPadProCellular, iPad71-iPad71, iPhone8-iPhone8, iPad73-iPad73, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone4-iPhone4, iPhone6-iPhone6, iPhone6s-iPhone6s, iPadMini3-iPadMini3. Android and Windows Phone devices are supported when you access this page via your flatforms.
Tip: Access this page via QR code scan application on your smartphones.

App Screenshots


 • download MOJKraj.rs apps 0
 • download MOJKraj.rs apps 1
 • download MOJKraj.rs apps 2
 • download MOJKraj.rs apps 3
 • download MOJKraj.rs apps 4

More information about MOJKraj.rs version 1.2

MOJKraj.rs je mreža lokalnih nezavisnih informativnih portala. Nastala je iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje, često, nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Nezavisni informativni lokalni portali u okviru mreže MOJKraj.rs bave se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenose i sadržaje drugih lokalnih ili nacionalnih medija.

Putem komentara građani mogu izneti svoje stavove, a u rubrici GLAS NARODA moguće je anonimno postavljati pitanja, sugestije, pohvale ili kritike.

Informativni portali mreže MOJKraj.rs pospešuju poslovanje lokalnih privrednih subjekata kroz sistem za POPUSTE i ADRESARA firmi i organizacija, dok je građanima dostupno i besplatno postavljanje OGLASA.

Leave a comment

Tag: MOJKraj.rs , MOJKraj.rs