Vistar Pharmacy version 1.2

Vistar Pharmacy
qr code
Scan this image

DOWNLOAD PAGE

Share Vistar Pharmacy ^^

Supported Devices: Vistar Pharmacy 1.2 is compatible with iPhone6s-iPhone6s, iPhone5s-iPhone5s, iPhone5c-iPhone5c, iPadPro97-iPadPro97, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadAir-iPadAir, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPad612-iPad612, iPhone6-iPhone6, iPadPro-iPadPro, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPad74-iPad74, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPhone7-iPhone7, iPhone4-iPhone4, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPad611-iPad611, iPhone8-iPhone8, iPhoneX-iPhoneX, iPadMini4G-iPadMini4G, iPad72-iPad72, iPad71-iPad71, iPadMini3-iPadMini3, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadAir2-iPadAir2, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadMini4-iPadMini4, iPhoneSE-iPhoneSE, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone4S-iPhone4S, iPad73-iPad73, iPadMini-iPadMini, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5. Android and Windows Phone devices are supported when you access this page via your flatforms.
Tip: Access this page via QR code scan application on your smartphones.

App Screenshots


  • download Vistar Pharmacy apps 0
  • download Vistar Pharmacy apps 1
  • download Vistar Pharmacy apps 2
  • download Vistar Pharmacy apps 3

More information about Vistar Pharmacy version 1.2

Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành đối tác tư vấn, cung cấp các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, góp phần đem đến sự tự tin, hạnh phúc, niềm vui cho mỗi cá nhân. Khách hàng không chỉ nghĩ đến chúng tôi khi họ có vấn đề về sức khỏe. Mỗi ngày, Vistar Pharmacy đồng hành cùng bạn trên con đường yêu thương bản thân và cảm nhận ý nghĩa cuộc sống.

Leave a comment

Tag: Vistar Pharmacy , Vistar Pharmacy