n'xhep version 2.0

n'xhep
qr code
Scan this image

DOWNLOAD PAGE

Share n'xhep ^^

Supported Devices: n'xhep 2.0 is compatible with iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadProCellular-iPadProCellular, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPhone5c-iPhone5c, iPad73-iPad73, iPadMini-iPadMini, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhone8-iPhone8, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPad23G-iPad23G, iPhone6s-iPhone6s, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPadMini4-iPadMini4, iPadPro97-iPadPro97, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPad612-iPad612, iPhone6-iPhone6, iPad611-iPad611, iPad74-iPad74, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini4G-iPadMini4G, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhoneX-iPhoneX, iPad72-iPad72, iPhone5s-iPhone5s, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhone7-iPhone7, iPadPro-iPadPro, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone5-iPhone5, iPadAir-iPadAir, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPhone4S-iPhone4S, iPad71-iPad71, iPadAir2-iPadAir2, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular. Android and Windows Phone devices are supported when you access this page via your flatforms.
Tip: Access this page via QR code scan application on your smartphones.

App Screenshots


  • download n'xhep apps 0
  • download n'xhep apps 1
  • download n'xhep apps 2
  • download n'xhep apps 3

More information about n'xhep version 2.0

Ku ka më mirë se të kërkosh diçka dhe ta gjesh në pajisjen të cilën veç e keni n'xhep?! Andaj aplikacioni i ri n'xhep e ofron pikërisht këtë mundësi.

Nuk e dini ku të shkoni? Nuk e dini adresën apo numrin kontaktues të ndonjë biznesit? Nuk dini se çka ofron ai biznes?

Tash është shumë më thjeshtë!

Kërko n'xhep!

Leave a comment

Tag: n'xhep , n'xhep