n'xhep version 2.0

n'xhep
qr code
Scan this image
Supported Devices: n'xhep 2.0 is compatible with iPadMini4-iPadMini4, iPhone5c-iPhone5c, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone5-iPhone5, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone6s-iPhone6s, iPadPro97-iPadPro97, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadAir2-iPadAir2, iPhone4S-iPhone4S, iPadMini3-iPadMini3, iPhone5s-iPhone5s, iPhone6-iPhone6, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPhone7-iPhone7, iPadAir-iPadAir, iPadPro-iPadPro, iPad611-iPad611, iPad23G-iPad23G, iPadMini-iPadMini, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPadProCellular-iPadProCellular, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPad612-iPad612, iPadMini4G-iPadMini4G. Android and Windows Phone devices are supported when you access this page via your flatforms.
Tip: Access this page via QR code scan application on your smartphones.

Share n'xhep ^^

DOWNLOAD PAGE

Screenshots


  • download n'xhep apps 0
  • download n'xhep apps 1
  • download n'xhep apps 2
  • download n'xhep apps 3

More information about n'xhep version 2.0

Ku ka më mirë se të kërkosh diçka dhe ta gjesh në pajisjen të cilën veç e keni n'xhep?! Andaj aplikacioni i ri n'xhep e ofron pikërisht këtë mundësi.

Nuk e dini ku të shkoni? Nuk e dini adresën apo numrin kontaktues të ndonjë biznesit? Nuk dini se çka ofron ai biznes?

Tash është shumë më thjeshtë!

Kërko n'xhep!

DOWNLOAD PAGE

Leave a comment

Tag: n'xhep , n'xhep